VISHAY

0603T6K04 6K04 603 VISHAY DİRENÇ

$0,01

0805N150J500LT 15PF 50/63V VISHAY SMD SERAMİK KONDANSATÖR

$0,01

0805N150J500LT 15PF 50V 805 VISHAY SMD SERAMİK KONDANSATÖR

$0,01

0805N330J500LT 33PF 50V 805 VISHAY SMD SERAMİK KONDANSATÖR

$0,01

0805N330J500LT 33PF 50V VISHAY SMD SERAMİK KONDANSATÖR

$0,01

0R 1206 VISHAY SMD DİRENÇ

$0,01

1.2R 25W VISHAY METAL DİRENÇ

$3,54

1000MF 100V 25x40 85' 3PIN VISHAY ELKO KONDANSATÖR

$1,18

100MF 50V VISHAY SMD KONDANSATÖR

$0,12
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 874 (73 Sayfa)